Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Sbor dobrovolných hasičů Klapý byl založen před 135 lety dne 29.8.1884 za účelem ochrany majetku obecního a v ní žijících občanů. Prvním velitelem klapských hasičů se stal pan František Nedělka. Sbor měl tehdy 40 činných hasičů, několik členů přispívajících a samaritních.

ObrazekOprávněnost jeho založení se ukázalo hned v letech 1898 a 1900, kdy obec postihly přírodní katastrofy a o střechy nad hlavou přišly desítky našich předků. A zde již hasiči sehráli svou roli a stáli v předních řadách záchranářských prací.

Hasiči hned od prvopočátku měli stejnokroje zhotovené místními řemeslníky a brzy nato byla zakoupena stříkačka s ručním pohonem. Rovněž kulturně v obci žili a hned v roce 1887 uspořádali první hasičský bál. Tradice těchto bálů trvá dodnes. Krátce po druhé světové válce byla zakoupena motorová stříkačka a starší dodávkové auto. Později byl sbor vybaven hasičským vozem PRAGA RN a poté pak již moderním ZILEM.

 Obrazek

     V současné době má klapský sbor dobrovolných hasičů 83 členů (66mužů + 17 žen)  a  35 mladých hasičů (z toho 9 do šesti let). Postavenou úhlednou hasičskou zbrojnici vybavenou dvěma automobily - ŠKODA LIAZ CAS-25 RTHP a AVIÍ-31 a přívěsem PPS-12.

     Obec Klapý zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je zařazena do kategorie JPO III a skládá se ze členů SDH. Tato jednotka je schopna vyjet k zásahu do deseti minut a tvoří jí 17 členů. K zásahům mohou využít 4 dýchací přístroje SATURN, plovoucí čerpadlo FROGGY, motorovou pilu, elektrocentrálu, dvě radiostanice a 15 m žebřík. V roce 2018 naše jednotka vyjela celkem k 24 událostem a z toho bylo 9 požárů, 2 dopravní nehody, 1 námětové cvičení a 12 technických výjezdů.

 

NA „DNI ZÁCHRANÁŘŮ ÚSTECKÉHO KRAJE“, KTERÝ SE KONAL 13.6.2010 V AREÁLU CENTRA BEZPEČNÉ JÍZDY POLYGON MOST – AUTODROM, a .s . BYLA VELITELI ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH OBCE KLAPÝ, PANU MILOŠI VOBORSKÉMU, PŘEDÁNA MOTOROVÁ STŘÍKAČKA TOHATSU.
DÁLE PAK SDH OBDRŽELA OD KÚÚK PŘENOSNOU RADIOSTANICI MOTOROLA.

 

     Dne 24. června 2008 na zámku v Přibyslavi bylo, na základě návrhu SDH a výkonného výboru OSH Litoměřice, uděleno vysoké vyznamenání "Zasloužilý hasič" panu Vlastimilu Syrovcovi, který byl dlouholetým velitelem SDH Klapý a významně se zasloužil o zabezpečení požární ochrany obce. Ve své funkci skončil 5.1.2008.

Obrazek

 

Vyznamenání předává

Ing. Karel Richter starosta SH ČMS

 

 

 

 

 

 

 JAK SE O NÁS PSALO :

litomericky.denik.cz/hasici/kozluv-pocin-sdh-klapy20091202.html

 

Hasičská modlitba

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane,

já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů, Pane,

dodej mi síly dost.

V náručí vynést dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,

která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

žehnej Pane mé rodině

a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání,

jsem jiným lidem dal.